AY GROUP KONSANTRASYONLARI

ÇOKLU TESİS PERİYODİK BAKIM KAPSAMLARI

ENTEGRE TESİS PERİYODİK BAKIM KAPSAMLARI

AY GROUP FARKINI HİSSEDİN

Bu organizasyon genel anlamda üç ana kategoride ele alınır.

  • ✓ Periyodik bakımlar “Mekanik & Elektrik Bakımlar”
  • ✓ Spontane gelişen servis hizmetleri “Mekanik, Elektrik, Sıhhi Tesisat, IT Servis Hizmetleri .”
  • ✓ 3. Parti hizmetler yönetimi “Diğer tüm sınıflarda bakım ve servis hizmetleri”

Ziyaretlerdeki standart prosedür bakım ve kontroller

AYDINLATMA SİSTEMİ BAKIMI

Lamba değişimi
Trafo, balast değişimi Reflektör temizliği
Aydınlatma rayı ölçüm ve bakımları
Ekstra aydınlatma montajları
Led Dönüşüm Hizmetleri
(Düşük sarfiyat ve uzun ömürlü aydınlatma)

ELEKTRİK BAKIMLARI

Sigorta akım ölçümleri ve kontrolleri
Kablo bara ve sistemlerin ısınma kontrolleri
Arızalı malzeme değişimleri
(sigorta, kontaktör, röle vb.)
Pano iç temizlikleri
Bağlantı terminalleri kontrolleri
İzolasyon ve arıza giderimi
UPS, Jeneratör bakımları ve arıza giderimi
Topraklama ölçümleri ve kaçak akım testleri

KOMPANZASYON SİSTEMİ BAKIMLARI

Kompanzasyon testi ve ölçümleri
Kapasitör testi
Arızalı kapasitörlerin değişimi

ZAYIF AKIM SİSTEMİ BAKIMLARI

Müzik sistemi, Anons sistemi kontrolleri ve arıza giderimleri
Telefon data sistemi kontrolleri ve arıza giderimleri
Güvenlik, alarm ve yangın sistemi kontrolleri arıza giderimleri
Data kabin bakımları ve kontrolleri

TESİS GÖRSEL KONTROLLERİ

Mimari elemanların ve mobilyaların kontrol edilmesi
Sorunların giderilmesi ve her türlü sorunun raporlanması
Revizyon gereken malzemelerin tespiti

HAVALANDIRMA SİSTEMİ BAKIMLARI

Çalışma ünitelerinin kontrolleri
Ses ve vibrasyon kontrolleri
Fan mekanik ve elektriksel kontroller
Hava kaçak kontrolleri
Hava giriş çıkış sıcaklık ölçümleri

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ BAKIMI

Çalışma ünitelerinin kontrolleri
Ses ve vibrasyon kontrolleri
Filtre kontrolleri, temizliği veya değişimi
Fan mekanik ve elektriksel kontroller
Hava giriş çıkış ve ortam sıcaklık ölçümleri
Su giriş çıkış sıcaklık ölçümleri
Basınç değerleri kontrolü Kaçak ve sızdırma kontrolleri
İzolasyon kontrolleri ve arıza giderimleri

SIHHİ TESİSAT BAKIMLARI

Tesisat kaçak kontrolleri ve arıza giderimi
Drenaj hattı kontrolleri temizliği ve arıza giderimleri

ACİL DURUM HİZMETLERİ

Yangın, elektrik kesintisi, su baskını ve ana
giriş kapısı problemlerinizde daima yanınızdayız

ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME

Periyodik bakımlar sayesinde cihazların zaman içerisindeki
performanslarının takip edilmesi
En iyi ve kaliteli malzemelerle yapılan bakım ve kontroller
sayesinde cihazların ömrünün uzaması konusundaki avantajı sağlamak

Başa Dön
AY GROUP özellikle harita üzerinde yaygın çoklu işletmelerinize ait tüm teknik çalışmanın tek bir merkez üzerinden hızlı, ekonomik ve güvenilir şekilde, uzman ve yetkili personeller tarafından yürütülmesine üzerine kurulu bir organizasyondur.
Yapılan periyodik bakımlar ve kontroller sayesinde, mağaza ve iş yerlerinizde konforlu ve kaliteli hizmetin sürekliliği sağlanır.
Böylelikle veremlilik artırılır, sarfiyat kontrolü ve olası ceza ve problemlerin önüne geçilmiş olur.
Burada ana amaç; mağaza ve iş yerlerindeki tüm sistemlerin sürekli ve sorunsuz çalışması için denetim ve kontrolün sorumluluğunun yüklenici tarafından alınarak iş performansına doğrudan pozitif etkinin arttırılmasıdır.
Entegre tesis yönetiminde üç ana odak! Zaman, Kurgu, Ekonomi...

  • ✓ Zaman yönetiminden tasarruf “Zamanınızı Size İade Eder”
  • ✓ Süreç ve organizasyon yönetiminden tasarruf “Öz İşinize Odaklanmanızı Sağlar”
  • ✓ Ekonomi yönetiminden tasarruf “Bütçenizi Kontrol Altında Tutmanızı Sağlar”

Entegre tesislerde standart hizmetler

PERSONEL VE İDARİ İŞLER

Personel iş görüşmeleri ve tedarik edilmesi
Organizasyon ve çalışma düzeni kurulması
Görev tanımlanmaları
Özlük haklarının takibi
Yasal yükümlülüklerinin ifası
İzin/mesai planlamaları ve takibi
Personel iş sağlığı ve iş güvenliği

SATIN ALMA VE TEDARİK YÖNETİMİ

İhtiyaçların belirleme ve satın alma yönetimi
Talepler için piyasa araştırması ve tekliflerin değerlendirilmesi
İhtiyaç olan mal veya hizmetlerin sipariş, takip ve teslimi
Satın almanın şartname uygunluk denetimi
Sistem üzerinde stok takibi gerçekleştirmek
Maliyet ve sözleşme şartlarının analizi

TEMİZLİK HİZMETLERİ

Bina veya tesis için temizlik seviyesinin belirlenmesi
Genel ve ortak alanlarının temizliği, bina dış cephe ve cam temizliği
Ofis veya daire içi temizlik hizmeti
Sert zemin otomat ve cilalama hizmetlerinin sağlanması
İnşaat sonrası mülk içi temizlik hizmetlerinin sağlanması
Periyodik ve kapsamlı ortak alan veya saha temizliğinin sağlanması ve denetlenmesi Ambalaj atıklarının yönetmeliğe uygun şekilde yönetimi
Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm sisteminin hazırlanması

PEYZAJ VE BAHÇE HİZMETLERİ

Park bahçelerin periyodik bakım hizmetleri
Çim biçme, budama, sulama ve ilaçlama hizmetleri
Sulama ve drenaj sistemlerinin oluşturulması
Gübreleme ve havalandırma hizmetleri
Mevsimlik çiçek düzenlemeleri ve bakım hizmetleri
Ortak alanların bakım programının oluşturulması

TESİS GÖRSEL KONTROLLERİ

Mimari elemanların ve mobilyaların kontrol edilmesi
Sorunların giderilmesi ve her türlü sorunun raporlanması
Revizyon gereken malzemelerin tespiti

OTOMASYON VE AKILLI EV SİSTEMLERİ

Özel otomasyon sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve test edilmesi

GÜVENLİK HİZMETLERİ

5188 sayılı kanun gereği kapsamında önleyici güvenlik hizmetinin sağlanması ve güvenlik prosedürünün oluşturulması
Risk analizi yaptırılıp, öneriler doğrultusunda sürecin takip edilmesi
Güvenlik hizmetleri içerisinde resepsiyon hizmetleri
Güvenlik görevlilerinin eğitim & sertifika tedariği
Güvenliğin “drill” tatbikatlarının yapılması
Görev başı ve spontane denetleme
Acil durum yönetim merkezi ile uzaktan güvenlik sisteminin takip ve kontrolünün sağlanması
Binaların yangın vb gibi afetlerden korunması hakkında yönetmelik gereği değerlendirilmelerin yapılması ve raporlanması
Yangın risk analizi raporlarının hazırlanması
Personel ve bina kullanıcılarının acil durum eğitiminin sağlanması
Acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatlarının uygulaması ve takibinin sağlanması

CONCIERGE HİZMETLERİ

Concierge hizmetlerini profesyonel olarak güler yüzlü ve güvenilir personeller ile sağlanması
Kuru temizleme, ilaç tedarik, dezenfektasyon, araç kiralama, özel şoför, araç yıkama v.b. hizmetlerin karşılanması.

TEKNİK İŞLETİM VE BAKIM ONARIM

Tesis Yönetim hizmet içeriklerin yazılım ve
sistemsel kurgu üzerinden tatbik ve takibi

ENERJİ YÖNETİM HİZMETLERİ

Tesisin enerji optimizasyon çalışmaları ve planlaması,
enerji performansını artırıcı planların geliştirilmesi
Kayıp ölçümü ve önlenmesi için planlama hazırlanması
Enerji yönetimi ön etüd çalışmalarının yapılması ve raporlanması
Enerji yönetimde verimliliği arttırılmasına yönelik enerji
tasarruf çalışmalarının yapılması
Enerji yöneticiliği hizmeti ve enerji kimlik belgesinin alınması
Karbon ayakizi analizinin yapılması ve raporlanması

Başa Dön
Yapı, mülk ve İşletmenizde gerçekleşen her hizmet faaliyetinin, hassasiyet ve ihtiyaçlarınıza odaklanmış olan profesyonel ve uzman kadro tarafından tek çatı altında yönetilmesidir.
Amaç; bilgi alışverişinin ve faaliyet takibinin
en etkin şekilde yapılmasını sağlamaktır.
Tüm bunlar; çok yönlü ve birçok başlığı içinde barındıran organizasyonun, işletmelerinizin tam bir bütünlük içinde konfor devamlılığını sağlamaktadır.