Stok Sayım ve
Envanter Denetimi

Stok Sayım ve Envanter Denetimi sistemimizle ürünlerinizin üreticiden lojistik merkezlerinize ve mağazalarınıza girişinden son kullanıcıya çıkısına kadar geçen süreç içerisinde gerçeklesen bilinçli veya bilinçsiz hatalardan kaynaklı oluşabilecek stok kirliliklerinin tespitine yönelik işlemlerin denetlenebilir, kolay, hızlı ve güvenilir yapılmasına katkı sağlamaktadır.

Nitelikli Personel Temini

Bugünün iş dünyasında, insan kaynakları yönetimi de dahil olmak üzere her alanda esneklik gerektiği bilinmektedir ve bu esneklik, işletmelere birçok fayda sağlamaktadır. AYGROUP, işletmelerin dönemsel ve sürekli personel ihtiyaçlarını karşılamak için esnek istihdam çözümleri sunan bir firma olarak öne çıkmaktadır. Bu çözümleri kullanarak, işletmeler kadrolu personel ile dönemsel veya daimi kadro dışı (outsource) personelin doğru bir kombinasyonunu oluşturarak çok yönlü bir kazanç elde edebilirler. İşletmeler, gerektiğinde dönemsel iş gücü olanaklarından yararlanarak üretimlerini artırabilir veya daha düşük sayıda personelle maliyetlerini düşürebilirler. Bu şekilde sağlanan organizasyonel esneklik, işletmelere benzersiz bir hareket kabiliyeti kazandırarak rekabet avantajı sağlayabilir.

Sabit Kıymet Yönetimi

Sabit kıymetlerin doğru planlanması ve yönetilmesi yapılan yatırımların geri dönüş performansının ve beklenilen verimin arttırılması açısından önem arz etmektedir.
Kurumsal kaynakların planlanması sürecinde sabit kıymet alımları işletmeler için büyük maliyet kalemleridir. Fiziksel sayım standartlarını belirleyerek demirbaş ve sabit kıymetlerinizin neler olduğunun belirlenmesinin ardından, kriterlere uygun olarak istediğiniz süre içerisinde tüm sayım işlemlerini tamamlanması sizlerin ana işlerinize çok daha efektif bir şekilde odaklanmasına yardımcı olacaktır.

Lojistik ve Depo
Yönetim Hizmetleri

Müşterilerden iade olarak gelen ürünlerin yönetimi, bir işletme için oldukça zorlayıcı bir süreç olabilir. Ancak, AYGROUP olarak sunduğumuz depo yönetimi hizmetiyle, iade edilen ürünlerinizi en kısa sürede tekrar satışa hazır hale getiriyoruz. Ürünlerin müşterilere teslim edilmesi kadar sonrasındaki iade, tasnif ve sevkiyat süreçleri de bizim kontrolümüzde gerçekleşiyor. Sunduğumuz depolama çözümleri ve tasnif işlemleri sayesinde, iade edilen ürünleriniz güvenli bir şekilde depolanarak, iade ve sevkiyat işlemleri için en uygun rotalar belirleniyor. Böylece işletmeniz, masrafları azaltarak kar oranını yükseltme fırsatını elde ediyor.

Envanter Denetimi Ve Stok Sayımı

Minimum risk, Özel Analizler, Sonuç Odaklı İlerleme
 • 1
  Minimum Risk İndirgemesi

  AY GROUP, Stok Sayım ve Envanter Denetimi sistemimizle ürünlerinizin üreticiden lojistik merkezlerinize ve mağazalarınıza girişinden son kullanıcıya çıkışına kadar geçen süreç içerisinde gerçekleşen bilinçli veya bilinçsiz hatalardan kaynaklı oluşabilecek stok kirliliklerinin tespitine yönelik işlemlerin denetlenebilir, kolay, hızlı ve güvenilir yapılmasına katkı sağlıyoruz.

 • 2
  Sonuç Odaklı

  AY GROUP, Sistemli uygulamalarımızın özelleştirilebilir yapısı sayesinde işletmelerin ihtiyaçlarına uygun amaçlara hizmet ediyoruz. Şirketlerin sayım metodolojisi, sıklığı, risk düzeyleri gibi hususlarına uyum sağlayarak en kısa sürede en yüksek verimi hedeflemeye devam ediyoruz.

 • 3
  Hizmet Kazanımları

  Ürünlerin ilk girişleri, mağaza çıkışları, sevkiyat süreci gibi her aşamasında bizim desteğimizle kontrol edebilmeniz, olası kayıp ve hırsızlık durumlarını kolayca tespit etmenize yardımcı oluyor. Aynı zamanda stok miktarını ve durumunu yakından inceleyerek şirket planlamalarını daha efektif bir biçimde tamamlayabiliyorsunuz.

 • 4
  Özel Analizler

  Şirketlerin güncel durumlarının yanı sıra potansiyellerine ulaşmaları için ekibimiz analizlerini özelleştirerek taleplerinizi karşılıyoruz. Stok sayımı ve envanterdeki tüm ürünlerin denetimi tamamlandıktan sonra ortaya çıkan analizler ışığında geliştirilen raporlar hata payı minimum düzeyde olacak şekilde sizlere sunuluyor.