AY GROUP KONSANTRASYONLARI

ÇOKLU TESİS PERİYODİK BAKIM KAPSAMLARI

ENTEGRE TESİS PERİYODİK BAKIM KAPSAMLARI

AY GROUP FARKINI HİSSEDİN

Entegre tesis yönetiminde üç ana odak! Zaman, Kurgu, Ekonomi...

  • ✓ Zaman yönetiminden tasarruf “Zamanınızı Size İade Eder”
  • ✓ Süreç ve organizasyon yönetiminden tasarruf “Öz İşinize Odaklanmanızı Sağlar”
  • ✓ Ekonomi yönetiminden tasarruf “Bütçenizi Kontrol Altında Tutmanızı Sağlar”

Entegre tesislerde standart hizmetler

PERSONEL VE İDARİ İŞLER

Personel iş görüşmeleri ve tedarik edilmesi
Organizasyon ve çalışma düzeni kurulması
Görev tanımlanmaları
Özlük haklarının takibi
Yasal yükümlülüklerinin ifası
İzin/mesai planlamaları ve takibi
Personel iş sağlığı ve iş güvenliği

SATIN ALMA VE TEDARİK YÖNETİMİ

İhtiyaçların belirleme ve satın alma yönetimi
Talepler için piyasa araştırması ve tekliflerin değerlendirilmesi
İhtiyaç olan mal veya hizmetlerin sipariş, takip ve teslimi
Satın almanın şartname uygunluk denetimi
Sistem üzerinde stok takibi gerçekleştirmek
Maliyet ve sözleşme şartlarının analizi

TEMİZLİK HİZMETLERİ

Bina veya tesis için temizlik seviyesinin belirlenmesi
Genel ve ortak alanlarının temizliği, bina dış cephe ve cam temizliği
Ofis veya daire içi temizlik hizmeti
Sert zemin otomat ve cilalama hizmetlerinin sağlanması
İnşaat sonrası mülk içi temizlik hizmetlerinin sağlanması
Periyodik ve kapsamlı ortak alan veya saha temizliğinin sağlanması ve denetlenmesi Ambalaj atıklarının yönetmeliğe uygun şekilde yönetimi
Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm sisteminin hazırlanması

PEYZAJ VE BAHÇE HİZMETLERİ

Park bahçelerin periyodik bakım hizmetleri
Çim biçme, budama, sulama ve ilaçlama hizmetleri
Sulama ve drenaj sistemlerinin oluşturulması
Gübreleme ve havalandırma hizmetleri
Mevsimlik çiçek düzenlemeleri ve bakım hizmetleri
Ortak alanların bakım programının oluşturulması

TESİS GÖRSEL KONTROLLERİ

Mimari elemanların ve mobilyaların kontrol edilmesi
Sorunların giderilmesi ve her türlü sorunun raporlanması
Revizyon gereken malzemelerin tespiti

OTOMASYON VE AKILLI EV SİSTEMLERİ

Özel otomasyon sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve test edilmesi

GÜVENLİK HİZMETLERİ

5188 sayılı kanun gereği kapsamında önleyici güvenlik hizmetinin sağlanması ve güvenlik prosedürünün oluşturulması
Risk analizi yaptırılıp, öneriler doğrultusunda sürecin takip edilmesi
Güvenlik hizmetleri içerisinde resepsiyon hizmetleri
Güvenlik görevlilerinin eğitim & sertifika tedariği
Güvenliğin “drill” tatbikatlarının yapılması
Görev başı ve spontane denetleme
Acil durum yönetim merkezi ile uzaktan güvenlik sisteminin takip ve kontrolünün sağlanması
Binaların yangın vb gibi afetlerden korunması hakkında yönetmelik gereği değerlendirilmelerin yapılması ve raporlanması
Yangın risk analizi raporlarının hazırlanması
Personel ve bina kullanıcılarının acil durum eğitiminin sağlanması
Acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatlarının uygulaması ve takibinin sağlanması

CONCIERGE HİZMETLERİ

Concierge hizmetlerini profesyonel olarak güler yüzlü ve güvenilir personeller ile sağlanması
Kuru temizleme, ilaç tedarik, dezenfektasyon, araç kiralama, özel şoför, araç yıkama v.b. hizmetlerin karşılanması.

TEKNİK İŞLETİM VE BAKIM ONARIM

Tesis Yönetim hizmet içeriklerin yazılım ve
sistemsel kurgu üzerinden tatbik ve takibi

ENERJİ YÖNETİM HİZMETLERİ

Tesisin enerji optimizasyon çalışmaları ve planlaması,
enerji performansını artırıcı planların geliştirilmesi
Kayıp ölçümü ve önlenmesi için planlama hazırlanması
Enerji yönetimi ön etüd çalışmalarının yapılması ve raporlanması
Enerji yönetimde verimliliği arttırılmasına yönelik enerji
tasarruf çalışmalarının yapılması
Enerji yöneticiliği hizmeti ve enerji kimlik belgesinin alınması
Karbon ayakizi analizinin yapılması ve raporlanması

Başa Dön
Yapı, mülk ve İşletmenizde gerçekleşen her hizmet faaliyetinin, hassasiyet ve ihtiyaçlarınıza odaklanmış olan profesyonel ve uzman kadro tarafından tek çatı altında yönetilmesidir.
Amaç; bilgi alışverişinin ve faaliyet takibinin
en etkin şekilde yapılmasını sağlamaktır.
Tüm bunlar; çok yönlü ve birçok başlığı içinde barındıran organizasyonun, işletmelerinizin tam bir bütünlük içinde konfor devamlılığını sağlamaktadır.